Współuzależnienie

Co to jest koalkoholizm?

Współuzależnienie inaczej znane jest jako koalkoholizm

To, jakie będzie współuzależnienie, w jaki sposób osoba żyjąca z alkoholikiem przystosuje się do uzależnienia bliskiego, zależy od trzech czynników.

  1. Pierwsza grupa czynników to zjawiska zewnętrzne: te najbardziej widoczne, na które dotychczas zwracamy lub zwracaliśmy najwięcej uwagi. Jaką sytuację rodzinną ma ta osoba, z jakim zachowaniem alkoholika musi się zmagać, jaka jest struktura rodziny, jej zaplecze, warunki materialne i poczucie bezpieczeństwa.
  2. Drugą grupę stanowi to, co nazwano „wyposażeniem wewnętrznym”. To dyspozycje, z jakimi dana osoba wchodzi w związek. Są to zarówno cechy osobowościowe, z których najważniejsze to sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach i rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z własnymi emocjami, ale również zestaw przekonań, w którym wchodzi się w dorosłe życie, dotyczących rodziny i małżeństwa, własnej w nich roli i relacji, jakie mają zachodzić między kobietą a mężczyzną. Doświadczenia zarówno w dzieciństwie, jak i we wcześniejszych związkach mogą warunkować sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w aktualnym układzie z alkoholikiem.
  3. Trzecia grupa jest najtrudniejsza do zmierzenia. Współuzależnienie nie powstaje jednego dnia, jest to długi proces, a skoro tak, to trzeba uwzględnić także zmiany, które zachodzą w tej osobie pod wpływem długotrwałego stresu. Stres trwa nieraz nawet kilkadziesiąt lat, nie może więc pozostać bez wpływu. Z drugiej strony podatność na zmiany bywa różna. Wszystko to decyduje o tym, jak wygląda współuzależnienie. Najbardziej powszechnym doznaniem dzieci alkoholików jest poczucie wstydu za pijącego i za całą rodzinę. Dzieci bardzo wcześnie orientują się, że pijący są wyśmiewani, potępiani, odrzucani, co wpływa także na ich własną samoocenę. One same także zaczynają czuć się „inne”, „gorsze”, stają się bardzo wrażliwe na sygnały dezaprobaty na zewnątrz, w rodzinie, w szkole, na podwórku. Więcej informacji znajdziesz na naszym Portalu.


Choroba alkoholowa kogoś bliskiego wystawia na poważną próbę wszystkich członków rodziny. Łatwo wtedy o postawy skrajne: bierne poddanie się manipulacjom i krzywdom wyrządzanym przez osobę uzależnioną lub przeciwnie – reagowanie podobną agresją oraz wycofanie miłości. Niezwykle trudno wtedy natomiast o zajęcie postawy dojrzalej, czyli o wyrażanie miłości do alkoholika w sposób dostosowany do jego sytuacji oraz do jego zachowania. Przyjrzyjmy się bliżej temu złożonemu problemowi, czyli – Mądra – Twarda Miłość

Zmiana zaczyna się tutaj: Razem na Drodze do Trzeźwości.

Zobacz, poczytaj kim jesteśmy…
Nam się udało – Tobie się też uda. 

Dodaj komentarz