Wpłaty i Wydatki 

Rok 2023

Saldo przechodzące z roku 2022  w plusie
    1759.99
Nazwa wpłacającego Ile? Suma zł
 MGM 100.00  100.00 
     
     
     
 Wpłaty w 2023 roku   100.00 
     
 Wykonane opłaty w 2023 roku   578.38 
Odnowienie Certyfikatu SSL dla "domeny niepijemy.pl"od 06-02-2023 do 06-02-2024   156.09 
Serwer niepijemy.pl Hekko, przedłużenie na (1 rok) 25.02.2023 do 24.02.2024   422.29 
     
     
Wpłaty 100 zł plus 1759.99 zł minus opłaty 578.38  w 2023 roku dają saldo w plusie       1281.61
Rok 2023 zakończono na saldzie w plusie w kwocie                 1281.61

 

Stan środków pieniężych na dzień 03.02.2023