Regulamin Forum

Wstęp

Przesłanie Portalu

Portal „niepijemy.pl” nie zajmuje się leczeniem choroby alkoholowej  i koalkoholizmu. Jedynie poprzez dostarczenie  własnych doświadczeń i informacji, dajemy zainteresowanym możliwość wyboru własnej decyzji. Dziel się swoim doświadczeniem, a nie tym, co myślisz o innych.

Przed Rejestracją przeczytaj Uważnie:

Zanim przystąpisz do Rejestracji powinieneś(naś) mieć świadomość tego, że Twoja obecność na Portalu może zostać rozpoznana przez Twoich bliskich, znajomych czy otoczenie w Internecie, tym samym wyrażasz swoją zgodę na Publikację Twoich wpisów na Portalu”niepijemy”. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przepisy o Polityce Prywatności i RODO. Administracja zastrzega sobie Prawo Usuwania Tematów, Wątków, patrz pkt. 3 Regulaminu.


Regulamin

1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Jeden użytkownik = jeden osobisty wątek w danym dziale. Rejestrując się na „niepijemy.pl” nazwa użytkownika (login) nie powinien zawierać polskich znaków i spacji. Nie może być ordynarny, obraźliwy, wulgarny i kojarzyć się z alkoholem lub lekami. Gdy od ostatniego pobytu na forum jest brak logowania się przez jeden rok, konto jest automatycznie usuwane.

2. Użytkownicy pod wpływem alkoholu i innych „dopalaczy” – obowiązuje zasada: Nie Pisz – Czytaj. W innym przypadku Ostrzeżenie lub Ban.

3. Wszystkie Publikacje, Posty są własnością Portalu. Nie ma usuwania treści, wpisów, wątków, jedynie dublowane lub nic nie wnoszące swoją treścią do tematu. Usunięcia tychże może dokonać tylko Administracja Portalu. Posty w wątku „Powitanie dnia”  są kasowane z każdym Nowym Rokiem.

4. Na Forum Dyskusyjnym zachowaj Netykiete. Użytkownik ponosi Odpowiedzialność Prawną i Cywilną za Teksty i Publikacje w swoich Postach.

4A. Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania swoich napisanych postów i niwelować wszelkie błędy, cytaty,  tak, aby zadbać o ich poprawność przed wysłaniem posta. Moderatorzy, Administracja Portalu nie będzie korygować postów, których użytkownik sam zawinił i naniósł błędy, w tych sprawach proszę nie wysyłać żadnych powiadomień do administracji.

5. Wstawianie Linków, Załączniki, Obrazy, YouTube etc. – Zabronione. Wyjątek to linki, plakaty w celu wyszukania mitingów AA, Al-Anon, DDA oraz w Dziale Ogłoszeń, które nawiązują do Spotkań Wspólnotowych, jak: Spotkania Grup, Zloty, Mityngi stacjonarne i On-line, Kluby Abstynenckie, Grupy Wsparcia, Poradni Uzależnień etc. oraz Dział Życzeń, gdzie można wstawiać obrazki z kwiatkami czy życzeniami.

6. Na Portalu  obowiązuje zakaz wstawiania wszelkiego rodzaju ankiet, zapytań względem prac magisterskich, licencjackich itp.,  zakaz reklamy oraz zakaz używania nazw leków. Zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów-według słownika PWN (również  wyiksowanych lub wykropkowanych itp.). Zakaz pisania kilka razy z rzędu posta pod postem, w  ciągu 15 minut, nakaz używania opcji „edytuj”, korekty istniejącego już wpisu.

7. Na prośbę użytkownika może zostać zmieniona nazwa wyświetlana użytkownika. Użytkownik ma prawo do likwidacji swojego konta. W obu przypadkach ustala się to z Administracją Portalu.

8. Sankcje wobec użytkowników naruszających Regulamin i Zasady Portalu mogą być następujące: usunięcie użytkownika lub blokada konta; ban czasowy lub stały; ostrzeżenia i uwagi

9. Wszelkie inne spory wychodzące poza możliwości Administracji Portalu, jak łamanie przepisów Rodo, Polityki Prywatności, używanie szantażu czy groźby oraz innych przestępstw-Administracja może zwrócić się z prośbą do odpowiednich Urzędów Organów Państwowych, aby rozwiązały Problem.

10. Administracja ma wyłączność do stosowania zmian w Regulaminie oraz w Zmianach Techniczno-Serwisowych Portalu.


Inne Informacje związane z działalnością Serwera i Portalu

1. Wszelkie wpłaty tzw: „Kapeluszowe” dokonywane przez użytkowników na utrzymanie Portalu „Niepijemy” są Dobrą Wolą zainteresowanych. Te środki służą Nam do opłacenia Serwera, Domeny i innych Serwisów Technicznych, które powodują, że wszystko funkcjonuje.

2. Administracja – Moderatorzy Portalu pełnią role Wolontariuszy Społecznych i pełni te funkcje bezpłatnie.

3. Wpłaty i Wydatki związane z serwisem Portalu są księgowane w Tabeli Wpłat i Wypłat. Skarbnikiem Portalu jest Moni74.

4. Prawnymi właścicielami Serwera niepijemy.pl są: Norbi – z siedzibą w Holandii oraz Moni74 – z siedzibą w Niemczech poprzez Umowę Abonenta: na Mocy Prawnej Usługodawcy serwera.

5. Współautor Portalu Szekla oraz Moderatorzy na obecną chwile nie są prawnym właścicielami Serwera