Spis treści

 

Wpłaty i Wydatki 

Rok 2022

Saldo przechodzące z roku 2021  w plusie
    3474.55
Nazwa wpłacającego Ile? Suma zł
 Darek1313
27.78  27.78
 GosiaAA         100.00 127.78
 Milka
     95.75      223.53 
     
     
 Wpłaty w 2022 roku   223.53 
 Wykonane opłaty w 2022 roku  
     
     
     
Wpłaty 223.53 zł plus 3474.55 zł minus opłaty 0 w 2022 roku dają saldo w plusie         3698.08
Rok 2022 zakończono na saldzie w plusie w kwocie              3698.08

 

Stan środków pieniężych na dzień 17.01.2022