Na Portalu niepijemy nie będą umieszczane Reklamy związane z:

 

Hazardem 

Sprzedażą Alkoholu

Sprzedażą Papierosów

Sprzedażą Narkotyków

Sprzedażą Leków

Sprzedażą Dopalaczy

Sprzedażą Gadżetów -Sex-Shop

 

Osoby, które chcą,aby umieścić na naszym Portalu Reklamę, proszę o kontakt z administracją Portalu, aby ustalić na jaki okres ważna ma być reklama i w jaki sposób dokonać zapłaty.

Zleceniodawca wykonuje  Baner w/g swoich oczekiwań (1000x200 px) następnie przesyła go nam i My go wstawiamy wraz z podlinkowaniem. Wstawienie Banera rozpoczyna się od daty wpłynięcia zapłaty.

Jeżeli są osoby chętne  do umieszczenia Fleszy Ruchomych to koszt ich jest wyższy.

Portal niepijemy posiada konto  PayPal, gdzie można dokonywać wszelkie opłaty.

Nie jesteśmy Podmiotem Gopodarczym, dlatego nie wystawiamy Faktur a umowę stanowi dowód dokonania zapłaty.

 

Cennik za reklamę na Portalu niepijemy.pl

 

Baner o wielkości 1000 x 200 px wraz z linkiem  - Cena 1.00 zł/dzień /za cały rok 360,00 zł

Flesz o wielkości 1000 x 400 px wraz z linkiem -    Cena 2 zł/dzień. za cały rok 720 zł

Każdy Baner czy Flesz będzie datowany początkiem rozpoczęcia rekalmy, jak i jej zakończenia, tak, że Nadawca będzie mógł widzieć do kiedy jego reklama jest aktywna.